Bilersättning

Vid resande med tjänstebil kan arbetsgivaren kan arbetsgivaren betala 9:50 per mil för bensinbil eller 6:50 för dieselbil.

Vid resande med egen bil kan arbetsgivaren betala 18:50 per mil för tjänsteresor.

Om du ej fått bilersättning av din arbetsgivare kan du göra avdrag enligt ovanstående vid din deklaration. Kom ihåg att även trängselskatten är avdragsgill vid tjänsteresor.