Traktamente

Traktamente är en ersättning som är till att för att täcka levnadskostnader under tjänsteresor. Traktamentet är till för att täcka kostnader som kommer upp när man är på resande fot, såsom måltidskostnader och logi.

Traktamente är avdragsgillt så länge det ligger under ett visst fastslaget maxbelopp, som varierar för olika länder. Traktamentet kallas då för skattefritt traktamente. För att ha rätt till skattefritt traktamente krävs att den anställde övernattar åtminstone ett dygn och reser minst 50 kilometer från arbetsplatsen.

Traktamente i Sverige

Nedanstående de schablonbelopp för skattefritt traktamente.

Period Belopp
Halv dag 105 kr
Hel dag 210 kr
Efter tre månader 147 kr / heldag

Siffrorna ovan gäller om arbetsgivaren ej betalar måltiderna.

Betalda måltider

Nedanstående är en lista över vilket belopp som skall dras bort från ditt traktamente för respektive måltid arbetsgivaren betalat för.

Måltid Belopp
Frukost42kr
Lunch74kr
Middag74kr

Hel eller halvdag?

Om resan börjar innan kl 12:00 på dagen så räknas resedagen som heldag. I annat räknas det som en halvdag.

Traktamente utomlands

Maxbeloppet skiljer sig mellan olika länder.

Traktamente Spanien
Traktamente Danmark
Traktamente Finland
Traktamente Kina
Alla utlandstraktamenten

Nyhet! Nu finns alla traktamenten för 2011 inlagda på sidan.